Logo E-Fatura

image
image
image
image

Logo E-Fatura

Logo E-Fatura

e-Fatura Nedir?

e-Fatura, faturaların internet bağlantısı kullanılarak elektronik ortamda veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ve elektronik belge biçiminde düzenlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan uygulamadır.

 • e-Fatura Nasıl Kesilir?

  e-Fatura devlet tarafından geliştirilen bir uygulama olduğundan, firmalar GİB Portal ya da yine GİB tarafından yetkilendirilmiş entegratör kuruluşlardan hizmet alabiliyor. Hazırlık sürecinde Kamu Sertifikasyon Merkezi'ne başvurunun ardından mali mühür temini gerekiyor. Şahıs firmaları için ise e-İmza alımı ardından e-Fatura’ya geçiş yapmak mümkün. 509 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan işletmeler için e-Fatura mecburidir. Ancak bunun dışında kalan bir firmaysanız yine de kendi isteğinizle sisteme başvuru yapabilir ve e-Fatura kullanıcısı olabilirsiniz.

 • e-Fatura'nın Avantajları

  Geleneksel faturayla işlev açısından hiçbir farkı bulunmayan e-Fatura uygulaması Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirildi. Bu uygulamada amaç hem kağıt kullanımını azaltmak hem vakit tasarrufu sağlamaktı.

  Gerçekten de e-Fatura uygulaması ile firmalar eskisine kıyasla çok daha kolay ve hızlı şekilde fatura işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Kağıt ve baskı masrafının yanı sıra e Arşiv fatura ile de, arşivleme ve dağıtım gibi maliyetler de ortadan kalkıyor. Tüm fatura işlemlerini e-Fatura uygulaması üzerinden oldukça pratik bir şekilde yönetmek mümkün. Sınırsız sayıda yetkilendirilmiş kullanıcı, uygulama üzerinden fatura bilgilerine erişip işlemlerini yapabiliyor. Böylece firma içi görev dağılımına uygun bir fatura operasyonu planlamak da kolaylaşıyor. Ayrıca elektronik ortamda kesilip saklandığı için çok daha güvenli bir yapıya sahip oluyor.

  Düşük Maliyet

  e-Fatura ile kağıt, baskı, arşivleme, iş gücü ve dağıtım maliyetlerinde tasarruf sağlayın.

  Kolay Entegrasyon

  e-Fatura'yı iş süreçlerinize ve mevcut yazılımlara kolayca entegre edin.

  Hızlı ve Verimli

  e-Fatura ile faturalama ve muhasebe süreçlerinizi hızlandırarak zaman kazanın

  Güvenli

  Elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanan faturalarınıza gerektiğinde hızla ulaşın.

  Çevre Dostu

  e-Fatura sistemi ile kâğıt kullanımını azaltın her yıl yüzbinlerce ağacı kurtarın.

  Sınırsız Yetkilendirme

  e-Fatura sisteminin sınırsız sayıda kullanıcının yetkilendirilmesine izin veren yapısı sayesinde kullanıcı yönetimini kolaylıkla yapın.

  e-Fatura için yasal zorunluluklar

  • 2018,2019 veya 2020 hesap dönemleri 5 milyon TL ve üzeri olan mükellefler
  • 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler
  • 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler
  • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alan mükellefler.
  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler.
  • e-Ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerden:
   • 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL ve üzeri,
   • 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan mükellefler.
  • Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden:
   • 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL ve üzeri,
   • 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan mükellefler.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri.
  • Komisyoncu veya tüccar olarak sebze - meyve ticareti yapanlar.
  • Bavul ticareti yapan firmalar.